Grant indywidualny MSCA dla dra Wojciecha Siwka

schemat pamięci komórkowej

Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w programie Horyzont 2020. Jednym z laureatów jest doktor Wojciech Siwek, który zrealizuje projekt IMMUNE-GENEMEMO w Uniwersytecie Gdańskim. Przyznane finansowanie w ramach grantu to 252078,72 euro. Projekt odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Harvarda.

Projekt IMMUNE-GENEMEMO łączy badania z dziedziny regulacji genów z ekspertyzą immunologiczną. Takie połączenie dyscyplin umożliwi poznanie mechanizmów pamięci komórkowej oraz przyczyni się do rozwoju nowych szczepionek i terapii immunologicznych.

- Zdolność komórek do zapamiętywania informacji na poziomie ekspresji genów jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Pamięć transkrypcyjna to niedawno odkryty proces, podczas którego komórki wystawione na działanie pewnego czynnika potrafią zapamiętać tę stymulację i zareagować w silniejszy sposób podczas kolejnej aktywacji. Interferon gamma (IFNγ), substancja wydzielana przez organizm podczas infekcji wirusowych, wywołuje efekt pamięci transkrypcyjnej w komórkach ludzkich. Stymulacja IFNγ włącza wiele genów, ale po wymyciu tego związku niewielka grupa genów zachowuje stan gotowości do silniejszej reaktywacji przy kolejnej stymulacji tłumaczy dr Wojciech Siwek.

Grant IMMUNE-GENEMEMO dąży do odkrycia nieznanych do tej pory mechanizmów przechowywania i kopiowania informacji w komórkach. Celem jest identyfikacja nowych czynników pamięci transkrypcyjnej poprzez wykorzystanie technologii mutagenezy CRISPR-Cas9 na poziomie całego genomu w połączeniu z selekcją mutantów o wybranych cechach. Kolejny etap projektu to określenie roli zidentyfikowanych czynników w biologii specyficznych komórek układu immunologicznego.

- Realizacja projektu dr Wojciecha Siwka IMMUNE-GENEMEMO w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego przyniesie obustronne korzyści - dla rozwoju zawodowego stypendysty MSCA oraz współpracy z kadrą naukową naszego Centrum i nowych kooperacji w obszarze badań naukowych na pograniczu immunologii i badań nad nowotworami.mówi prof. dr Theodore Hupp, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG.

W Polsce zostanie zrealizowanych aż 14 grantów na łączną kwotę ponad 2,2 mln euro. - Bardzo ważne jest, aby na naszą uczelnię przyciągnąć polskich naukowców powracających do Polski z zagranicy. Cieszę się, że naukowcy z doświadczeniem zawodowym w instytutach światowej klasy decydują się na kontynuację badań na Uniwersytecie Gdańskim dodaje prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UG.

 

Nota biograficzna

Wojciech Siwek studiował biotechnologię na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach obronił doktorat z biochemii w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie w dziedzinie strukturalnych podstaw oddziaływań białko-DNA. W kolejnym etapie Wojciech odbył zagraniczny staż podoktorski w Instytucie Gulbenkian w Lizbonie oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim. Tam badał systemy epigenetyczne w komórkach człowieka. Aktualnie przebywa na Uniwersytecie Harvarda gdzie analizuje molekularne mechanizmy pamięci transkrypcyjnej.

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG