Święto Uniwersytetu Gdańskiego - relacja

20 marca 2021 roku mija 51 rocznica powołania Uniwersytetu Gdańskiego. 

W tym roku, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, nie mogliśmy świętować wspólnie. Jednak wcześniej, przy zachowaniu środków ostrożności, Rektor prof. Piotr Stepnowski podzielonym grupom zasłużonych pracowników Uniwersytetu wręczył medale 50-lecia, a laureatom nagród naukowych im. prof. Karola Taylora i dydaktycznych im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza wręczył statuetki. Przygotowaliśmy dla Państwa film z tych małych uroczystości tak, abyśmy chociaż w taki sposób mogli wspólnie cieszyć się kolejną rocznicą.

Zapraszamy do obejrzenia filmu. 

Produkcja CPFiD UG

Medale

Rektor prof. Piotr Stepnowski w uzgodnieniu z Dziekanami i społecznością wydziałów oraz jednostek przyznał osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego medale 50lecia. W ten sposób zamknął rok obchodów Jubileuszu 50lecia naszej Uczelni.

LISTA

Nagrody

Podczas Święta wręczane są Nagrody Naukowe im prof. Karola Taylora nauczycielom akademickim przyznawane za wyróżniające osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe (indywidualne i zespołowe) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Nagrody te wręczała Prorektor prof. UG Anna Jurkowska - Zeidler.  Z kolei Prorektor prof. UG Arnold Kłonczyński wręczył nagrody "Nauczyciel Roku" przyznawane za osiągnięcia dydaktyczne nauczycielom akademickim UG.

Więcej

Pamięć

Tradycyjnie, w dniu poprzedzającym Święto Uniwersytetu Gdańskiego Rektor i Prorektorzy odwiedzili groby ś. p. Rektorów Uniwersytetu Gdańskiego i uczcili w ten sposób pamięć Wszystkich, którzy naszą Uczelnię tworzyli i pracowali na Jej rzecz.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
List gratulacyjny od Prezydent Miasta Gdańska 832.15 KB
Wręczenie Medali 50lecia. Fot. Arkadiusz Smykowski / UG
Zespół Prasowy UG