nauka
Dr Jakub Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został powołany do zespołu ekspertów opracowującego aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej. Zespół funkcjonuje przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.   Krajowa Polityka Miejska adresowana jest do wszystkich polskich miast (…