życie akademickie
Fot. Arek Smykowski/UG Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski,  powołał dr hab. Joannę Kruczalak-Jankowską, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji na rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi. Do zadań rzecznika będzie należało m.in: inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub…