konferencje
, Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, jak również podjęcie próby zbadania obowiązujących trendów i kierunków rozwoju otwartej nauki w Polsce – to główny cel IV Pomorskiej Konferencji Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data), która odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2021 r. Tematyka Otwartej…