nauka
Graficzna prezentacja preparatyki otrzymanego kompozytu, tj. połączenie tlenku tytanu(IV) modyfikowanego powierzchniowo grupami karboksylowymi ze szkieletem metaloorganicznym oraz symboliczne przedstawienie synergii działania w procesie fotokatalitycznym. Artykuł naukowy opracowany przez członków Katedry Technologii Środowisk…