życie akademickie
W bieżącym roku akademickim odbędzie się kolejna edycja programu „Legia Akademicka”. Uniwersytet planuje przystąpienie do programu. Osoby zainteresowane prosimy o wstępne zgłoszenie swojego udziału drogą mailową do dnia 28 listopada 2019 roku na adres mailowy Biura Rekrutacji UG : rekrutacja@ug.edu.pl Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się minimum 25 osób. Do programu będzie mógł przystąpić student (studiów…