Szkolenie wojskowe dla studentów UG

W bieżącym roku akademickim odbędzie się kolejna edycja programu „Legia Akademicka”. Uniwersytet planuje przystąpienie do programu. Osoby zainteresowane prosimy o wstępne zgłoszenie swojego udziału drogą mailową do dnia 28 listopada 2019 roku na adres mailowy Biura Rekrutacji UG : rekrutacja@ug.edu.pl

Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się minimum 25 osób.

Do programu będzie mógł przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

 

Dodatkowe informacje o programie

logo Legia Akademicka
Biuro Promocji UG