współpraca
, Pięć lat partnerskiej współpracy na polach badawczych, naukowych i edukacyjnych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Azerbejdżańskim Państwowym Uniwersytetem Ropy Naftowej i Przemysłu przewiduje umowa zawarta pomiędzy władzami uczelni. Umowę o partnerskiej współpracy podpisały władze UG z Azerbejdżańskim Państwowym Uniwersytetem Ropy Naftowej i…