Współpraca z Uniwersytetem w Baku

podpisanie umowy z Uniwersytetem w Baku

Pięć lat partnerskiej współpracy na polach badawczych, naukowych i edukacyjnych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Azerbejdżańskim Państwowym Uniwersytetem Ropy Naftowej i Przemysłu przewiduje umowa zawarta pomiędzy władzami uczelni.

Umowę o partnerskiej współpracy podpisały władze UG z Azerbejdżańskim Państwowym Uniwersytetem Ropy Naftowej i Przemysłu (Azərbaycan Dövlət Neftvə Sənaye Universitetində) (Azerbaijan State Oil and Industry University - ASOIU). W imieniu naszej uczelni podpis pod umową złożył Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski, a ze strony uczelni w Baku –Rektor prof. Mustafa Babanli.

Azerbejdżański Uniwersytet został utworzony w 1887 r. Obecnie studiuje tam 16 tys. studentów. Ma on bardzo rozwiniętą międzynarodową współpracę naukową i dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami z całego świata, zwłaszcza w obszarach Chemical Engenineering/Phisical Chemistry, Geosciences, Computer Science, International Business, Economy, Business Management. Realizuje wiele programów „podwójnych dyplomów” MBA w tym z USA (Georgia State University), Niemcami (Siegen University), Malezją (University of Technology), Koreą Południową (Korea Maritime and Ocean University). W ramach współpracy z Uniwersytetem w Strasburgu i Uniwersytetem Rennes-1 stworzył The French-Azerbaijani University (UFAZ).

Podpisana umowa o współpracy ma stworzyć nowe możliwości w zakresie wymiany i mobilności studentów oraz kadry akademickiej, organizacji staży naukowych, szkół letnich. Jest także szansą na wspólne projekty badawcze, szkolenia, konferencje i seminaria. Ponieważ ASOIU jest członkiem programu ERASMUS + jest to okazja do wspólnego złożenia wniosku w przyszłym konkursie: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi, KA107.

Przypomnijmy, że UG realizuje blisko 200 umów o współpracy bilateralnej z ośrodkami naukowymi i badawczymi z całego świata. Są to instytucje i uniwersytety zarówno z Europy (m.in. z Włoch, Hiszpanii czy Szwecji), Afryki (m.in. z RPA, Libii, Egiptu), Ameryki Płn. i Płd. (m.in. z USA, Argentyny czy Ekwadoru) jak i kontynentu azjatyckiego (m.in. z Chin, Japonii czy Indii). Dzięki nawiązanym kontaktom, realizowana jest zarówno współpraca w naukowa jak i dydaktyczna na całym świecie.

- Dzięki współpracy naukowców z UG z zagranicznymi ośrodkami prowadzone są wspólne badania oraz powstają publikacje naukowe w czasopismach o zasięgu międzynarodowym – wyjaśnia dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej UG. Prorektor podkreśla także, że umożliwia toprzygotowanie wspólnych konferencji i sympozjów, wymianę kadry akademickiej oraz wymianę najlepszych praktyk, co daje nowe doświadczenia i podnosi kompetencje dydaktyczne.

Dodajmy, że wymiana akademicka pozwala także naszym studentom realizować część toku studiów na renomowanych zagranicznych uczelniach, a również daje możliwość goszczenia co roku na UG, studentów z uczelni partnerskich. - W ubiegłym roku akademickim na naszej uczelni studiowali studenci z uczelni partnerskich z Chin, Tajwanu, Kazachstanu, Uzbekistanu i USA. Jest to niezwykle cenne doświadczenia zarówno dla studentów zagranicznych jak i dla studentów oraz kadry UG, która zdobywa nowe kompetencje międzykulturowe – przekonuje Prorektor.

Warto podkreślić, że w ciągu dwóch ostatnich miesięcy podpisane zostały umowy bilateralne o współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z uniwersytetami w Czarnogórze, Szwecji, na Litwie i Słowacji.

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG