współpraca
Wyróżnienie przyznane przez firmę Microsoft Uniwersytetowi Gdańskiemu odebrał dziś (28.04.2021) Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Uczelnia w chmurze to nowy program realizowany przez firmę Microsoft wyróżniający i zrzeszający uczelnie, które w modelowy sposób wykorzystują narzędzia i technologie Microsoft w swojej działalności naukowej, administracyjnej i badawczej.   - Technologia na Uniwersytecie Gdańskim…