Uniwersytet Gdański z prestiżowym tytułem Uczelnia w chmurze Microsoft

Wyróżnienie przyznane przez firmę Microsoft Uniwersytetowi Gdańskiemu odebrał dziś (28.04.2021) Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Uczelnia w chmurze to nowy program realizowany przez firmę Microsoft wyróżniający i zrzeszający uczelnie, które w modelowy sposób wykorzystują narzędzia i technologie Microsoft w swojej działalności naukowej, administracyjnej i badawczej.

 

- Technologia na Uniwersytecie Gdańskim odgrywa kluczową rolę w procesie nauczania, zarządzania uczelnią i prowadzenia badań naukowych – podkreśla Rektor prof. Piotr Stepnowski. - W obecnej sytuacji pandemicznej, która wymusiła konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracy w dużej mierze w formule zdalnej, dzięki technologii możliwa jest koordynacja pracy administracji, pracy naukowej, komunikacji pomiędzy pracownikami oraz nauczycielami i studentami, współpraca z innymi uczelniami, czy organizacja konferencji naukowych i innych wydarzeń z kalendarza UG – dodaje.

Uczelnia w chmurze to program dla uczelni przyszłości, które nie tylko uczą „tu i teraz”, ale podejmują wyzwanie kształcenia kolejnych pokoleń. To również program dla kadry akademickiej, dla której podnoszenie kompetencji cyfrowych jest odpowiedzialnością i misją. W programie znalazły się uczelnie nastawione na synergię ludzi, nauki, przestrzeni i technologii, by lepiej organizować procesy edukacyjne oraz łączyć wiedzę z kompetencjami społecznymi i umiejętnościami, które wspierają rozwój absolwentów na ścieżce kariery zawodowej. - Celem programu jest stworzenie miejsca inspiracji i dobrych praktyk dla polskich uczelni, które już dziś pełnią rolę technologicznych innowatorów. Chcemy też, aby ich projekty, rozwiązania wspierające dydaktykę, projekty badawcze oparte na najnowszych technologiach czy zaawansowane rozwiązania infrastrukturalne zainspirowały inne uczelnie do działania i transformacji cyfrowej. Cyfryzacja uczelni dotyczy głównie obszaru: dydaktycznego, badań i rozwoju oraz wydajnej infrastruktury uczelnianej – mówią przedstawiciele Microsoft.

Sytuacja pandemiczna miała duży wpływ na wdrożenie technologii Microsoft w UG. – W związku z pandemią stanęliśmy przed problemem przedefiniowania dotychczasowych strategii komunikacji z otoczeniem, co spowodowało wykorzystanie, w szerszym zakresie, wdrożonych wcześniej usług. Od początku pandemii został położony jeszcze większy nacisk na wykorzystanie narzędzi do pracy zdalnej, w tym zdecydowano się na integrację platformy opartej na Moodle z MS Teams umożliwiając łączenie kursów z automatycznie generowanymi zespołami, a także płynne przechodzenie pomiędzy środowiskami, tak by móc wykorzystać silne ich strony - mówi dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, Dyrektor Centrum Komunikacji i Promocji.

Do 2030 roku 77 proc. studentów będzie potrzebowało nowych umiejętności technologicznych, a do 2022 roku na rynku pojawi się 6,2 mln nowych stanowisk pracy wymagających znajomości technologii chmurowych – wynika z danych udostępnionych przez firmę Microsoft. Uczelnie, biorąc udział w programie Uczelnia w Chmurze Microsoft, pomagają studentom zdobywać kompetencje cyfrowe, których potrzebują, aby odnaleźć się na wymagającym rynku pracy i sprostać globalnym wyzwaniom w przyszłości. Uczestnicząc w tym przedsięwzięciu instytucje naukowe inwestują w rozwój umiejętności oraz kompetencji cyfrowych wykładowców i pracowników administracyjnych, aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia.

Przystępując do programu, Uniwersytet Gdański dołączył do grona czterech innych uczelni wyższych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Łódzkiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Warunkiem uczestnictwa było między innymi spełnienie dwóch kryteriów. Po pierwsze: studenci, wykładowcy i pracownicy korzystają z usługi Office 365, w szczególności aplikacji Microsoft Teams, OneNote, Forms, a ponadto usługa wykorzystywana jest przez co najmniej 6 proc. społeczności uczelni. Po drugie: uczelnia zapewnia szeroki dostęp do technologii Microsoft swoim pracownikom i studentom, w tym udostępnia oprogramowanie do użytku prywatnego z możliwością instalacji najnowszej wersji pakietu Microsoft Office na urządzeniach domowych.

W chwili obecnej aktywnych w UG jest ok 21 tys. kont studenckich i ok 3,8 tys. kont pracowniczych.

Więcej na temat programu Uczelnia w Chmurze Microsoft: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/higher-education/uczelniawchmurze

 

oprac. Zespół Prasowy UG