współpraca
Wyróżnienie przyznane przez firmę Microsoft Uniwersytetowi Gdańskiemu odebrał dziś (28.04.2021) Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Uczelnia w chmurze to nowy program realizowany przez firmę Microsoft wyróżniający i zrzeszający uczelnie, które w modelowy sposób wykorzystują narzędzia i technologie Microsoft w swojej działalności naukowej, administracyjnej i badawczej.   - Technologia na Uniwersytecie Gdańskim…
nauka
Intencją ELSEVIER Research Impact Leaders Awards jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (z lat 2016-2018) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem…