UG z nominacją do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2019

Intencją ELSEVIER Research Impact Leaders Awards jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (z lat 2016-2018) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.

Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie. Nagroda jest przyznawana w sześciu kategoriach: Agricultural Sciences, Engineering and Technology, Natural Sciences, Humanities, Medical Sciences oraz Social Sciences.

Nagrody wręczono w Warszawie na uroczystej gali, podczas czwartej konferencji z cyklu „Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”. Konferencja zorganizowana została przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" w ramach programu „International Visibility Project” prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uniwersytet Gdański reprezentował i wyróżnienie odebrał Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

W kategorii nauk humanistycznych (Humanities) najlepszy okazał się SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. W gronie nominowanych, poza Uniwersytetem Gdańskim, znalazł się Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Wrocławski.

Biuro Promocji