z historii UG
Insygnia w Uniwersytecie Gdańskim - łańcuch, pierścień i berło pierwszy rektor prof. Janusz Sokołowski otrzymał jako dar  rzemieślników gdańskich. I od tego czasu pozostały one niezmienione. Szczególne wrażenie robią duże bryły bursztynów zdobiących łańcuch i wieńczące berło. To naturalne nawiązanie do morskości naszej uczelni. Insygnia - z j.łacińskiego "insygnium"  to oznaka władzy - świeckiej lub duchowej. Insygnia…