Insygnia - dar rzemieślników dla UG

Insygnia w Uniwersytecie Gdańskim - łańcuch, pierścień i berło pierwszy rektor prof. Janusz Sokołowski otrzymał jako dar  rzemieślników gdańskich. I od tego czasu pozostały one niezmienione. Szczególne wrażenie robią duże bryły bursztynów zdobiących łańcuch i wieńczące berło. To naturalne nawiązanie do morskości naszej uczelni.

Insygnia - z j.łacińskiego "insygnium"  to oznaka władzy - świeckiej lub duchowej. Insygnia są nieodłączną częścią ceremoniału akademickiego i oznaczają władzę - rektora , prorektorów i dziekanów.

Zachęcamy do zapoznania się z wycinkami prasowymi informującymi o przekazaniu tego niezwykłego daru Uniwersytetowi Gdańskiemu.

 

Insygnia rektorskie – trwały wkład rzemieślników w historię Uniwersytetu Gdańskiego

Ilustrowany Kurier Polski, 27/28.09.1970

Rzemiosło gdańskie w swej ponad tysiącletniej historii zawsze związane było blisko ze swoim miastem. Decyzję powołania Uniwersytetu Gdańskiego powitało rzemiosło deklaracją ufundowania insygniów władzy dla rektorów i dziekanów oraz strojów dla senatu. W przededniu inauguracji pierwszego roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim nastąpi finalny moment – przekazanie fundacji władzom uczelni.

Na wykonanie insygniów zużyto 12 kg srebra oraz 2 kg złota. Składają się one bowiem z łańcucha, pierścienia i berła dla rektora, dwóch łańcuchów dla prorektorów oraz czterech dla dziekanów. Srebrne insygnia są bogato złocone i ozdobione dużymi, szlifowanymi bursztynami. Wzornictwo każdego łańcucha zawiera symbolikę danego wydziału UG.

Prócz insygniów fundacja rzemiosła obejmuje także 45 tóg łącznie z biretami oraz dwie laski pedlowskie. Toga rektora jest koloru amarantowego z gronostajowym kołnierzem. Stroje uszyte zostały przez gdańskich rzemieślników, natomiast insygnia wykonane na zlecenie rzemiosła przez specjalistyczną Spółdzielnię jubilersko – złotniczą „ORNO” w Warszawie. Wartość fundacji przekracza pół miliona złotych.

(b)

Insygnia - historia
oprac.MNG/ZP