Pożegnanie: Matthieu Gallou 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci - po długiej i ciężkiej chorobie

Matthieu Gallou 

Rektora Uniwersytetu Zachodniej Bretanii.

Słowa zdają się być nieadekwatne do wyrażenia smutku

jaki czujemy z powodu straty jednego

z założycieli rodziny 

European University of the Seas – SEA-EU. 

W tym bolesnym dla nas wszystkim dniu 

składamy najszczersze kondolencje

całej Rodzinie oraz społeczności Uniwersytetu w Breście. 
 

cześć Jego pamięci składa

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

 

****

We were deeply saddened

to learn of the passing

of Matthieu Gallou

Rector of the University of Western Brittany

after a long and serious illness.

Words seem inadequate to express the sadness

we feel at the loss of one of the founders

of the European University of the Seas - SEA-EU family.

On this painful day for all of us

we offer our sincerest condolences

to the entire Family and the University of Brest community.

 

zp