z historii UG

z historii UG
- Byliśmy chłopakami z polonistyki, nasi koledzy i koleżanki już byli za kratami. Jak byśmy mogli im spojrzeć w twarz, gdybyśmy wówczas schowali się w domach pod pierzyną? – wspomina strajk i studencki protest zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku Leszek Biernacki, ówczesny student UG i jeden z liderów Niezależnego Zrzeszenia Studentów na uczelni.   Na wiadomość o ogłoszeniu stanu wojennego 40 lat…
z historii UG
Leszek Biernacki Strajk w stanie wojennym na Uniwersytecie Gdańskim (fragmenty maszynopisu z nieopublikowanej książki mojego autorstwa Reduta. Studenci z robotnikami, Gdańsk 1980-1985, tom II Niepokonani) Na wiadomość o stanie wojennym NZS UG odpowiedział w niedzielę 13 grudnia ogłoszeniem strajku na uczelni. Wszyscy członkowie komitetu strajkowego NZS ze strajku „radomskiego” na Humanistyce wrócili z powrotem na…
z historii UG
Opinie nauczycieli akademickich o strajku jako formie protestu środowiska akademickiego – taki tytuł nosi raport opracowany przez Teresę Bauman i Andrzeja Itrycha prawie czterdzieści lat temu, który znajduje się obecnie w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Wnioski z tego raportu zostaną omówione w niniejszym artykule    Wydaje się, że raport Opinie nauczycieli akademickich o strajku jako formie protestu…
z historii UG
Kaszanka zamiast kurczaka czyli życie codzienne pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku Omówienie raportu z badań Ocena zaspokajania przez Dział Socjalny i Radę Zakładową potrzeb kulturalnych i wypoczynkowych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego z 1977 roku   Raport, o którym mowa, został przygotowany przez Międzywydziałowy Zakład Badań Społecznych (MZBS), jednostkę…
z historii UG
Jaszcza Magdalena,  Uniwersytecki epizod dziejów pałacu w Leźnie [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2021, s. 68-69 Prezentowany tekst jest częścią cyklu artykułów „Z dziejów uczelni”, za który merytorycznie odpowiada Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. W kolejnych numerach „Gazety Uniwersyteckiej” będą prezentowane ciekawostki z historii naszej uczelni lub jej poprzedniczek…