"Uniwersytet Gdański w latach 1970 – 1995; wybór dokumentów"

Nakładem Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka "Uniwersytet Gdański w latach 1970 – 1995; wybór dokumentów". Wyboru i opracowania dokumentów dokonał pracownik Instytutu Politologii i redaktor naczelny czasopisma "Progress" wchodzącego w skład Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Dominik Bień.

Jak wskazuje autor Uniwersytet Gdański jest uczelnią dojrzałą, z ponad pięćdziesięcioletnią historią i ugruntowaną strukturą organizacyjną. Jej dzieje, mimo wielu wydanych dotychczas publikacji, nie są w pełni rozpoznane i kryją w sobie „białe plamy”. Niniejszy zbiór ma na celu odkrycie niektórych z nich.

Opracowanie zawiera dokumenty związane m.in. z powołaniem i kształtowaniem się UG, życiem społecznym i politycznym na uczelni, sprawami studenckimi oraz sytuacją materialną studentów i pracowników. Dokumenty obejmujące pierwsze 25 lat UG (z kilkoma wyjątkami sięgającymi okresu funkcjonowania poprzedniczek UG –Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie) podzielono na pięć chronologicznych działów, których tytuły odnoszą się do kolejnych etapów działalności UG: genezy, pierwszej dekady, karnawału „Solidarności”, lat osiemdziesiątych XX w., czasu przemian.

Źródła opublikowane w tomie pochodzą ze zbiorów wielu instytucji m.in. Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Mogą one stanowić materiał do badań zarówno dla historyków, pedagogów, politologów jak i wszystkich zainteresowanych dziejami gdańskiej Alma Mater na tle zachodzących przemian społecznych i politycznych.

Książka dostępna jest na stronie Wydawnictwa UG

 

Fot. Wydawnictwo UG

książka_UG
DB