"Narracje o UG" - nowy cykl filmowych rozmów o Uniwersytecie Gdańskim

Centrum Aktywności Studentów i Doktorantów przygotował nową serię filmów „Narracje o UG”.

- Chcemy w niej, wraz z zapraszanymi przez nas gośćmi, opowiedzieć o tym jak zmieniał się Uniwersytet Gdański, jak pamiętają go pracownicy związani z Uczelnią od jego powstania i trwania - informuje Piotr Patalas z CASiD. 

Filmy będą pojawiać się co 2-3 tygodnie. 

Pierwszym z gości jest prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski, emerytowany pracownik Instytutu Politologii, historyk, politolog, absolwent historii na UG, pracownik pionu naukowego Muzeum w Stutthoff. Autor kilkuset publikacji (artykułów, monografii, haseł, recenzji itp.). 

Rozmowę prowadzi dr Dominik Bień

oprac. ZP