życie akademickie
Akademickie oblicze Gdańska oraz silne związki z morzem, poszanowanie tradycji, ale i nowoczesność - tak podsumować można najkrócej nowy znak graficzny – logo Uniwersytetu Gdańskiego, które od 1 czerwca 2021 zastąpi dotychczasowe godło uczelni. Prace nad nowym znakiem trwały kilka miesięcy, poprzedzone zostały zamkniętym konkursem z udziałem uznanych biur projektowych, konsultacjami na posiedzeniach Senatu oraz dyskusją…