Nowy znak Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdzony

Akademickie oblicze Gdańska oraz silne związki z morzem, poszanowanie tradycji, ale i nowoczesność - tak podsumować można najkrócej nowy znak graficzny – logo Uniwersytetu Gdańskiego, które od 1 czerwca 2021 zastąpi dotychczasowe godło uczelni. Prace nad nowym znakiem trwały kilka miesięcy, poprzedzone zostały zamkniętym konkursem z udziałem uznanych biur projektowych, konsultacjami na posiedzeniach Senatu oraz dyskusją w gronie ekspertów – grafików wyspecjalizowanych w identyfikacji graficznej. 

Podczas 50 lat istnienia Uniwersytetu Gdańskiego kilkakrotnie mówiono o konieczności zmiany jego logo w związku z niezbyt fortunnym wizualnie przyciężkim dużym U z wpisanym w nie G i nieczytelnym przy redukcyjnym skalowaniu godle Miasta Gdańska. Taką próbę podejmowano chociażby podczas obchodów 35-lecia UG, kiedy to na budynku Wydziału Filologicznego pojawił się motyw żagla, który miał być prekursorem nowego godła. W związku z rozpoczęciem obchodów 50-lecia uczelni zatwierdzono znak oparty o tarczę nawiązującą do herbu Gdańska z datami powołania uczelni i rokiem jubileuszowym, który po zakończeniu jubileuszu miał zastąpić dotychczasowe logo. Proces ten jednak nie został szerzej skonsultowany, a decyzje podejmowane były bez zasięgnięcia opinii tak ważnych gremiów jak Senat UG czy Rada Uczelni.

W marcu tego roku dobiegły końca obchody Jubileuszu Uniwersytetu Gdańskiego. Jak niejednokrotnie podkreślał Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski – zamknięcie to oznaczało jednocześnie otwarcie kolejnego, zupełnie nowego rozdziału historii naszej uczelni. Jeżeli zatem miało dojść do tzw. rebrandingu marki, czyli zmiany sygnetu i typografii logotypu, opracowania nowej księgi identyfikacji wizualnej i innych standardów komunikacji graficznej uczelni, należało ten proces przeprowadzić w sposób możliwie najbardziej profesjonalny i transparentny.

- Cezura pięćdziesięciolecia Naszej uczelni to faktycznie znakomity moment do opracowania i wdrożenia nowej identyfikacji wizualnej Uniwersytetu. Dotychczasowy, mocno przestarzały logotyp, niepoddający się regułom funkcjonowania znaku w odwzorowaniach graficznych, cyfrowych i różnoformatowych, brak jasnych wytycznych tzw. księgi znaku, chaos w stosowaniu z innymi elementami graficznymi, zmusza nas do opracowania kompletnie nowej, adekwatnej do współczesnych wyzwań strategii identyfikacji wizualnej znaku UG – mówi Rektor prof. Piotr Stepnowski.

W lutym tego roku Senat UG powołał Zespół ds. projektu nowego godła Uniwersytetu Gdańskiego w składzie: prof. Krzysztof Polkowski (Rektor ASP), dr Adam Świerżewski (Prorektor ASP, specjalista ds. identyfikacji graficznej), prof. UG Aneta Oniszczuk - Jastrząbek (Dyrektor Centrum Komunikacji i Promocji UG). Zespół do swoich prac zaangażował dodatkowo dwóch ekspertów: prof. Jana Buczkowskiego (Kierownika Katedry Sztuk Wizualnych PG) oraz mgr. Patryka Hardzieja (Katedra Projektowania Graficznego ASP).

Eksperci opiniowali nadesłane propozycje i pomagali w wyłonieniu znaku kierunkowego. Proces ten podzielono na dwa etapy – pierwszy polegał na zorganizowanego zamkniętego konkursu, do udziału w którym zaproszono kilka graficznych biur projektowych o uznanej renomie i dorobku w zakresie projektowania znaków. Było to pięć firm: Tatastudio, BrandScope, TOFU, Studio Spectro oraz Wojtek Radtke Studio.

- Identyfikacja wizualna, to nie tylko znak główny, to przede wszystkim unitarny, skrojony do potrzeb, rozbudowany system elementów graficznych, które wizualnie komunikują zamierzony przekaz. Identyfikacja wizualna jest jednym ze strategicznych elementów całości, która jest wizerunkiem danej instytucji. Identyfikacja wizualna musi być budowana w odpowiedni sposób. Do zamkniętego konkursu zostały zaproszone biura projektowe, które specjalizują się w budowaniu wizerunku marek i mają w swoim portfolio znaczące wdrożenia w tym zakresie – mówi członek zespołu, dr Adam Świerżewski.

- Podczas prezentacji pierwszych propozycji nowego znaku Senat zapoznał się nie tylko z propozycjami wyłonionymi przez zespół, ale także z implementacją logo, czyli zastosowaniem go w różnych formach graficznych – podkreśla dr hab. inż. Aneta Oniszczuk – Jastrząbek, prof. UG, Dyrektor Centrum Komunikacji i Promocji.

Po pierwszych konsultacjach Senatorowie wybrali jeden z zaproponowanych znaków jako propozycję kierunkową docelowego logo UG. Zwycięskie Studio Spectro uwzględniło w dalszej kolejności zgłaszane poprawki i propozycje korekt, po czym na kolejnym posiedzeniu Senatu przedstawiło ostateczną, uzgodnioną z zespołem ekspertów wersję znaku.

- Przygotowując propozycję projektu znaku sugerowaliśmy się przede wszystkim wytycznymi z przedstawionego nam briefu. Nowe logo zostało zaprojektowane tak, aby spełniać liczne założenia, m.in. przedstawia Uniwersytet jako silny i progresywny ośrodek akademicki oraz swoją formą i pomysłem estetycznym umożliwia uporządkowanie języka wizualnego Uczelni. – wyjaśnia Gabriela Kozikowska, project manager ze Studio Spectro. - Głównymi wytycznymi podczas projektowania było wyjście od heraldyki miasta Gdańska (dwa krzyże), czytelnych liter „U” oraz „G” oraz kolorystyki nawiązującej do morskości. Bardzo istotne było także opracowanie znaku w taki sposób, aby dobrze wyglądał w małej skali np. na wizytówce, jak również w postaci dużego szyldu na budynku.

- Naszym pomysłem na stworzenie koncepcji odpowiadającej na potrzeby Uczelni było użycie nowoczesnej i czytelnej typografii, mocnego, progresywnego koloru (intensywny kolor ultramaryny) oraz estetyczne i funkcjonalne połączenie pierwszych liter z nazwy Uniwersytetu wraz z dwoma pionowymi krzyżami na siatce modularnej. Zastosowaliśmy tutaj także zabieg przestrzeni negatywowej, co powoduje, że znak zyskuje dodatkową głębię oraz daje podstawy na zbudowanie ciekawego i ponadczasowego języka wizualnego – dodaje Małgorzata Macioch, właścicielka i Art Director ze Studio Spectro.

Interesujące jest również to, że twórcy nowego znaku graficznego UG zastosowali nietypowy kolor. Nawiązuje on do tradycyjnego uniwersyteckiego granatu, ale jest świeży i bardziej nowoczesny.

– Całość będzie bardzo ważnym elementem w budowaniu nowej tożsamości uniwersytetu – podkreślił dr Adam Świerżewski. 

Nowa identyfikacja została przyjęta przez Senat zdecydowaną większością głosów (48 głosów za, 4 głosów przeciw, 3 wstrzymujące się) oraz jednomyślnie zaaprobowana przez Radę Uczelni.

- Obecnie trwają prace nad implementacją projektu do nowej księgi znaku naszej Uczelni, która stanie się dokumentem referencyjnym dla wszelkich form identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego – mówi Rektor prof. Piotr Stepnowski.

 

Zobacz film o nowym logo Uniwersytetu Gdańskiego: https://youtu.be/pEzhR56rYqY 

Logo Uniwersytetu Gdańskiego
MNG/Zespół Prasowy