życie akademickie
Kilkadziesiąt paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Inicjatywa zrealizowana została w ramach projektu „Zielony Uniwersytet – dostawa, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej w Uniwersytecie Gdańskim”, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ…
nauka
The platform for learning German deutsch.info https://deutsch.info/pl co-created by the Institute of German Philology will be presented on June 16, at the University of Gdańsk. The idea of the project and the platform will be presented, with the focus on specialist language courses (computer/IT, hotel and catering, care for the elderly and sick,…