portal naukowy
Dr Katarzyna Żółkoś, kierownik Stacji Biologicznej im. Profesora Fryderyka Pautscha Uniwersytetu Gdańskiego, odeszła nieoczekiwanie. To wielka strata dla społeczności naszej uczelni. Pracowała z ogromną pasją i była zaangażowana w działania edukacyjne na rzecz ochrony przyrody. 15 czerwca 2021 roku przeprowadziłam z nią wywiad na temat roślin…
pożegnania
Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że zmarła  Pani dr Katarzyna Żółkoś,  Kierownik Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni pracownik i oddany wykładowca akademicki Wydziału Biologii, Osoba pełna pasji, oddana studentom i sprawom Wydziału, przepełniona życzliwością dla innych,  Przyjaciółka i Koleżanka wielu z nas.   Cześć Jej pamięci oddają Rektor i Senat wraz ze społecznością akademicką …