kultura
Zdjęcie pochodzi ze str. Muzeum Kryminalistyki WPiA. W Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zaleźć można szeroki zbiór eksponatów ze wszystkich dziedzin kryminalistyki: balistyka, daktyloskopia, traseologia, fotografia i inne, a także medycyny sądowej i dziedzin pokrewnych. Pod tym względem to…