współpraca
Trzy najsilniejsze uczelnie Pomorza połączyły swoje siły i w 2020 r. utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU). Jego najważniejszym zadaniem jest identyfikacja i przygotowanie się do jak najlepszego wykorzystania zasobów oraz potencjału Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze naukowym, badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym i rozwojowym…