Związek Uczelni Fahrenheita – nowa strona internetowa

Trzy najsilniejsze uczelnie Pomorza połączyły swoje siły i w 2020 r. utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU). Jego najważniejszym zadaniem jest identyfikacja i przygotowanie się do jak najlepszego wykorzystania zasobów oraz potencjału Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze naukowym, badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym i rozwojowym.

 Wspólne badania interdyscyplinarne i inicjatywy sukcesywnie realizowane w obszarach synergicznych stanowią solidne podstawy do tego, by stworzyć w Gdańsku rozpoznawalny ośrodek akademicki, mogący z powodzeniem konkurować z najlepszymi w Europie i na świecie – mówi prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni. – Formowanie większego, silniejszego ośrodka akademickiego może skutkować szeroką ofertą dydaktyczną, skuteczną administracją oraz zwiększonym potencjałem zarządzania zmianami. Integracja uczelni umożliwia również zacieśnienie współpracy z lokalnymi władzami oraz otoczeniem gospodarczym.

Chcąc przybliżyć nie tylko środowisku akademickiemu ideę Związku, uruchomiliśmy stronę internetową https://zwiazek-fahrenheita.edu.pl/pl i profile w mediach społecznościowych (Facebook https://www.facebook.com/FahrenheitUniversities/, Twitter https://twitter.com/FarUniv, YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyxvndd2uwryJGUwEnSNk6A), poprzez które będziemy informować społeczność o bieżących wydarzeniach, jak również prezentować cele i główne kierunki wspólnego działania. Utworzenie strony internetowej jest jednym z etapów realizacji projektu „Wspieranie procesów konsolidacyjnych uczelni”, wdrażanego w ramach programu PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem zespołu ds. mediów, który odpowiedzialny był za prace nad serwisem WWW Związku i profilami w mediach społecznościowych jest dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 To efekt wspólnej, wytężonej pracy zespołów PG, UG i GUMed, za co serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces. Mamy świadomość, że nie wszystko w tak krótkim czasie udało nam się idealnie zrealizować, a nad optymalizacją rozwiązań będziemy na bieżąco pracować – wyjaśnia dr Joanna Śliwińska, kierująca Sekcją ds. Komunikacji GUMed. – Zachęcam Państwa do odwiedzania strony FarU i profili w mediach społecznościowych, jak również przesyłania uwag i sugestii, które pozwolą nam poprawić funkcjonowanie serwisu.

Na stronie FarU dostępne są m.in. dokumenty statutowe, regulamin przyznawania patronatu oraz logotyp wraz z Księgą Znaku. Sukcesywnie uzupełniamy serwis o aktualne wydarzenia i inicjatywy podejmowane w ramach Związku Uczelni. W zakładce FAQ (https://zwiazek-fahrenheita.edu.pl/pl/faq) dostępny jest zbiór pytań podzielony na 4 bloki tematyczne – OGÓLNE, NAUKA, DYDAKTYKA i ORGANIZACJA, które pozwolą lepiej zrozumieć ideę, cele i główne działania.

 

O ZWIĄZKU

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Senaty trzech uczelni podjęły stosowne uchwały oraz zaakceptowały treść Statutu Związku, określający zakres zadań, organy oraz sposób zarządzania tą nową organizacją.

Najważniejszym zadaniem Związku jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów i potencjału trzech uczelni, które go tworzą. Jego działania koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji lub powoływania nowych, międzyuczelnianych szkół doktorskich.

Jednym ze strategicznych zadań Związku jest prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, a także wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów wobec administracji państwowej, samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych. Związek ma także wzmocnić działalność wydawniczą GUMed, PG i UG.

 

Joanna Śliwińska/GUMed