nauka
Zespół prof. dr hab. Adriany Zaleskiej-Medynskiej otrzymał blisko milion złotych w ramach konkursu Small Grant Scheme. Zwycięski projekt „Pioneering hybrid materials for CO2 photoconversion” ma na celu stworzenie przełomowej klasy materiałów hybrydowych zbudowanych z nanokryształów.  Wyniki tych badań mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój technologii ogniw słonecznych i bioobrazowana. Konkurs Small Grants Scheme jest…
współpraca
Trzy najsilniejsze uczelnie Pomorza połączyły swoje siły i w 2020 r. utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU). Jego najważniejszym zadaniem jest identyfikacja i przygotowanie się do jak najlepszego wykorzystania zasobów oraz potencjału Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze naukowym, badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym i rozwojowym…
nauka
Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz konsorcjum naukowo-przemysłowe, w którego skład wchodzi firma Producent Stolarki PCV i AL „BEWI” Bernard Wójcik (lider projektu), uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do…
współpraca
  Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego oraz pozostałych uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita, czyli Politechniki Gdańskiej  i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, mogą skorzystać z materiałów szkoleniowych dotyczących pisania artykułów naukowych. Szkolenie pt. „Jak napisać artykuł naukowy?”, zorganizowane przez wydawnictwo naukowe Elsevier, odbyło się w poniedziałek 12 kwietnia w formule online. Wszyscy…
nauka
Graficzna prezentacja preparatyki otrzymanego kompozytu, tj. połączenie tlenku tytanu(IV) modyfikowanego powierzchniowo grupami karboksylowymi ze szkieletem metaloorganicznym oraz symboliczne przedstawienie synergii działania w procesie fotokatalitycznym. Artykuł naukowy opracowany przez członków Katedry Technologii Środowisk…