Projekt HotHybrids prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej dofinansowany ze Small Grants Scheme

Zespół prof. dr hab. Adriany Zaleskiej-Medynskiej otrzymał blisko milion złotych w ramach konkursu Small Grant Scheme. Zwycięski projekt „Pioneering hybrid materials for CO2 photoconversion” ma na celu stworzenie przełomowej klasy materiałów hybrydowych zbudowanych z nanokryształów.  Wyniki tych badań mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój technologii ogniw słonecznych i bioobrazowana.

Konkurs Small Grants Scheme jest częścią programu „Badania stosowane”, finansowanego z Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jego celem jest wsparcie naukowczyń, które pracują w dziedzinach zdominowanych przez mężczyzn. - Według danych z 2020 r., w Polsce kobiety stanowią tylko 35,1 proc. doktorantów w naukach technicznych. W mojej opinii taki program pomoże zwiększyć udział kobiet, zarówno pod względem liczby zatrudnionych w branży B+R, jak i pod względem ich roli w obszarze nauk technicznych — powiedziała prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska, kierownik Pracowni Fotokatalizy w Katedrze Technologii Środowiska UG. 

W tym roku na granty przeznaczono pięć milionów euro. Jednak każda grupa mogła starać się o kwotę do 200 tys. euro. - Tego rodzaju wsparcie jest kluczowe dla badaczek, zwłaszcza kiedy zaczynają swoją karierę naukową – powiedział o projekcie Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki. 

Przedsięwzięcie prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej otrzymało z Small Grants Scheme 863 750,00 zł na najbliższe dwa lata. - Celem projektu HotHybrids jest stworzenie nowej klasy materiałów hybrydowych, która będzie łączyła unikalne właściwości nanokryształów perowskitowych oraz szkieletów metalo-organicznych. Wiedza uzyskana w tym projekcie może wpłynąć na rozwój technologii magazynowania energii, na rozwój technologii ogniw słonecznych, bioobrazowana i otrzymywania nowych materiałów o właściwościach luminescencyjnych — tłumaczy prof. Adriana Medynska Zaleska. Projekt Pracowni Fotokatalizy zostanie ukończony przed 30 kwietnia 2024 r. 

Na koniec warto dodać, że 11 lutego o 11:30 odbędzie się spotkanie online organizowane przez Akademię Młodych Uczonych. Hasłem wydarzenia jest „Zostań badaczką! Kobiety w nauce 2022”. Data spotkanie nie jest przypadkowa, ponieważ 11 lutego to Międzynarodowy Dzień kobiet i Dziewcząt w Nauce. Spotkanie skierowane jest do licealistek, studentek i doktorantek. 

Więcej informacji na: https://ug.edu.pl/news/pl/2640/miedzynarodowy-dzien-kobiet-i-dziewczat-w-nauce

 

Marcel Jakubowski