Jak napisać artykuł naukowy? Szkolenie online z poradami ekspertów

 

Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego oraz pozostałych uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita, czyli Politechniki Gdańskiej  i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, mogą skorzystać z materiałów szkoleniowych dotyczących pisania artykułów naukowych.

Szkolenie pt. „Jak napisać artykuł naukowy?”, zorganizowane przez wydawnictwo naukowe Elsevier, odbyło się w poniedziałek 12 kwietnia w formule online. Wszyscy naukowcy, którzy nie mogli wziąć w nim udziału, a chcieliby nabyć nową wiedzę, bądź usystematyzować tę już posiadaną, mogą teraz skorzystać z kompletu materiałów szkoleniowych.

Jak podkreśla reprezentująca Elsevier i prowadząca szkolenie dr inż. Katarzyna Gaca-Zając, przygotowane materiały pozwolą naukowcom m.in. na lepsze zrozumienie roli publikacji i wydawnictw naukowych, a także sprawniejsze przygotowywanie manuskryptów naukowych i zgłaszanie artykułów do publikacji.

– Szkolenie może okazać się przydatne zarówno dla młodych naukowców, którzy stawiają pierwsze kroki na naukowej ścieżce, jak również dla tych bardziej doświadczonych, którzy mają za sobą liczne publikacje – podkreśla prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka utworzonego kilka miesięcy temu w Gdańsku Związku Uczelni Fahrenheita. – Pozwoli im zapoznać się z najbardziej aktualną wiedzą dotyczącą publikacji artykułów naukowych i usprawni ich działania w zakresie ich dystrybucji.

Z materiałami szkoleniowymi można zapoznać się na stronie organizatora, a hasło dostępu do nagrania to: f@H4dJm%.

ZP