biblioteka UG
Jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi? Szkolenie dla pracowników FarU. Szkolenie przygotowane w formie webinarium adresowane jest do pracowników naukowych i doktorantów Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita. Tematem webinarium będzie przygotowanie planu zarządzania danymi badawczymi, który stanowi element wniosku o finansowanie projektu…
współpraca
Od lewej: Łukasz Młynarkiewicz, wice-prezes Polskich Elektrowni Jądrowych, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor FarU. Fot. Alan Stocki/UG. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański podpisały umowę o współpracy ze Spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).…
współpraca
W ramach programu Profesorowie wizytujący UG, który ma na celu rozwój międzynarodowej współpracy naukowej i prowadzenie wspólnych projektów w Uniwersytecie Gdańskim, odbędzie się hybrydowy wykład prof. Danielle Reed z Monell Chemical Senses Center w USA – ekspertki w dziedzinie biologii zmysłu smaku i zapachu oraz międzyosobniczych różnic w percepcji…
współpraca
Wkrótce rozpocznie się cykl wspólnych seminariów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach  Uczelni Fahrenheita. Zapraszamy wszystkich chętnych.   Wydarzenie będzie się odbywać w trybie hybrydowym – osoby spoza uczelni będą mogły dołączyć do spotkania za pomocą Platformy MS Teams – link do…
współpraca
Pierwsze tegoroczne posiedzenie Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita odbyło się 3 marca 2022 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich uczelni członkowskich FarU: GUMed, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego na czele z rektorami: prof. Marcinem Gruchałą, prof. Krzysztofem Wilde oraz prof. Piotrem Stepnowskim oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni…
życie akademickie
Cykl wspólnych seminariów to możliwość wymiany myśli naukowej w obrębie trzech uczelni tworzących Związek Uczelni Fahrenheita: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To też realna szansa na tworzenie nowych międzyuczelnianych grup badawczych, zdobywanie wspólnych projektów i podniesienie jakości badań.…
współpraca
Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, tworzony przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański, rozpoczął współpracę z Pomorską Koleją Metropolitalną SA przy nowym projekcie – PKM Południe. Umowę w tej sprawie podpisali 5 października br. przedstawiciele stron: przewodniczący Zgromadzenia Związku, rektor PG prof. Krzysztof Wilde oraz prezes PKM SA Grzegorz Mocarski. W…
współpraca
Pierwsze po wakacjach Zgromadzenie Związku Uczelni Fahrenheita zorganizowano 16 września br. na Uniwersytecie Gdańskim. Gospodarzem posiedzenia był rektor UG prof. Piotr Stepnowski, a w obradach udział wzięli pozostali członkowie Zgromadzenia FarU: prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz przewodniczący Rad Uczelni –  dr hab. Maciej Duszczyk (UG), Sławomir Halbryt (PG) i Paweł Orłowski…
współpraca
Jak skutecznie i długofalowo zbudować współpracę na linii nauka-biznes oraz jaką rolę pełnią gdańskie uczelnie w rozwoju lokalnego biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego to główne tematy poruszone podczas webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”, które odbyło się 9 czerwca na Politechnice Gdańskiej. W pierwszej części spotkania  wzięli udział rektorzy trzech czołowych uczelni…
współpraca
Webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”, w którym rektorzy trzech największych uczelni na Pomorzu wraz z prezesami uczelnianych spółek celowych, przedstawicielami samorządu województwa oraz przedsiębiorcami opowiedzą o nowych możliwościach dla naukowców w nawiązywaniu współpracy z biznesem i przemysłem odbędzie się w środę 9 czerwca o godz. 11 na Politechnice Gdańskiej.  Webinarium…
życie akademickie
Albert, który stał się inspiracją do badań gdańskich naukowców, jest psem prof. Jacka Ryla z Wydz. Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG. „Albert jest psem, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. Albert uwielbia ludzkie jedzenie (i piwo), oglądanie filmów w Internecie, spanie w łóżku i nie tylko, ale nie powinien tych wszystkich…
nauka
Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego oraz pozostałych uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita, czyli Politechniki Gdańskiej  i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, mogą korzystać z licznych szkoleń z zakresu przygotowania artykułów naukowych. Podczas drugiego szkolenia on-line, prowadzonego przez dr inż. Katarzynę Gaca-Zając z Elseviera pracownicy naukowi mogli dowiedzieć się m.in. czym warto się kierować…
współpraca
  Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego oraz pozostałych uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita, czyli Politechniki Gdańskiej  i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, mogą skorzystać z materiałów szkoleniowych dotyczących pisania artykułów naukowych. Szkolenie pt. „Jak napisać artykuł naukowy?”, zorganizowane przez wydawnictwo naukowe Elsevier, odbyło się w poniedziałek 12 kwietnia w formule online. Wszyscy…
nauka
fot. Krzysztof Krzempek, PG Utworzenie Związku Uczelni im. Fahrenheita to jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska i Pomorza. Z planami na rozwój działalności Związku i możliwościami, jakie może dać konsolidacja pomorskich uczelni zapoznał się w piątek Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Jesienią…
współpraca
Fot. Krzysztof Krzempek/PG. Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w aspekcie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informatycznej uczelni. PG na początek udzieli UG licencji do swojego systemu eUczelnia i udostępni Uniwersytetowi Gdańskiemu możliwość…
współpraca
To jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska, otwierające również drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnymi siłami budować pozycję…