Prof. Danielle Reed z USA, ekspertka od zmysłu smaku, węchu i zapachu z wykładem na UG

Prof. Reed

W ramach programu Profesorowie wizytujący UG, który ma na celu rozwój międzynarodowej współpracy naukowej i prowadzenie wspólnych projektów w Uniwersytecie Gdańskim, odbędzie się hybrydowy wykład prof. Danielle Reed z Monell Chemical Senses Center w USA – ekspertki w dziedzinie biologii zmysłu smaku i zapachu oraz międzyosobniczych różnic w percepcji smakowej i węchowej.

 

 

Wykład pt. „Taste, Smell, and COVID-19” odbędzie się w auli Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, 8 czerwca. Start o godz. 14:00. Do spotkania można będzie dołączyć też online na MS Teams

Wydarzenie organizowane jest w ramach Uczelni Fahrenheita (FarU). 

Opis wykładu

Nasze zmysły smaku i węchu są często przyjmowane za rzecz oczywistą, ale są to ważne systemy sensoryczne, które nie tylko pomagają nam zachować bezpieczeństwo, ale także doceniać życie i cieszyć się nim. Utrata smaku i węchu występuje jako naturalny proces starzenia, ale może być również objawem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona lub Alzheimera, lub może być skutkiem terapii onkologicznych. Ostatnio utrata smaku i zapachu była i jest kardynalną cechą działania niektórych wariantów SARS-CoV2, które wywołują COVID-19. Prof. Danielle Reed przybliży ten temat podczas swojego wykładu, a publiczność będzie miała okazję przetestować swój własny zmysł smaku i węchu.

Biografia

Prof. Danielle Reed jest ekspertem w dziedzinie biologii zmysłu smaku i zapachu oraz międzyosobniczych różnic w percepcji smakowej i węchowej, które wynikają z genetycznej zmienności genów receptorów tych zmysłów. Prof. Reed jest zastępcą dyrektora Monell Chemical Senses Center w Filadelfii w USA, ośrodka który jest światowym liderem w badaniach chemosensorycznych, czyli badaniach nad percepcją związków chemicznych i przetwarzaniem informacji, którą one ze sobą niosą. Danielle Reed jest również członkiem zespołu kierowniczego Global Consortium of Chemosensory Research (GCCR), które łączy osoby na całym świecie prowadzące badania nad powiązaniami między chorobami układu oddechowego (np. COVID-19) i ich wpływem na zapach i smak. Prof. Reed jest także prezesem Association of Chemoreception Sciences (AChemS), międzynarodowej organizacji naukowców zajmujących się badaniem smaku i zapachu. Danielle Reed ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych: często prowadzi webinary i wykłady dla profesjonalistów oraz występuje w mediach publicznych, m.in. w prasie (np. The New York Times Magazine), programach telewizyjnych i radiowych, w których dzieli się z opinią publiczną swoją wiedzą i doświadczeniem na temat chemorecepcji u ludzi.

Program „Profesorowie wizytujący UG – fundusz na dofinansowanie realizacji krótkoterminowych (2-4 tyg.) i średnioterminowych (5-12 tyg.) wizyt wybitnych naukowców z zagranicy stworzony został w ramach programu Inicjatywa Doskonałości „Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Gdańskim”. Jego celem jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim, które buduje podstawy do dalszej współpracy, m.in. wspólnych publikacji, badań, wymiany akademickiej, a także pozwala na doskonalenie umiejętności językowych oraz uatrakcyjnia formy i metody zajęć dla studentów. 
EMW/Zespół Prasowy UG