współpraca
W ramach programu Profesorowie wizytujący UG, który ma na celu rozwój międzynarodowej współpracy naukowej i prowadzenie wspólnych projektów w Uniwersytecie Gdańskim, odbędzie się hybrydowy wykład prof. Danielle Reed z Monell Chemical Senses Center w USA – ekspertki w dziedzinie biologii zmysłu smaku i zapachu oraz międzyosobniczych różnic w percepcji…
nauka
Druga edycja programu „Profesorowie wizytujący UG” cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród naukowców Uniwersytetu Gdańskiego, realizujących swoją działalność naukowo-dydaktyczną we współpracy z zagranicznymi badaczami. Złożonych zostało 31 wniosków z 10 wydziałów (najwięcej - 5 z Wydziału Biologii) i jednej agendy badawczej, na łączną kwotę 554 400 zł…