Związek Uczelni Fahrenheita - wspólna strategia informatyczna zarządzania uczelniami

prof. Krzysztof Wilde, rektor PG i prof. Piotr Stepnowski, rektor UG

Fot. Krzysztof Krzempek/PG.

Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w aspekcie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informatycznej uczelni. PG na początek udzieli UG licencji do swojego systemu eUczelnia i udostępni Uniwersytetowi Gdańskiemu możliwość korzystania z niego w ramach własnych struktur organizacyjnych. Współpraca realizowana jest w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, a podobne porozumienie zostanie wkrótce zawarte również z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Porozumienie, które w środę 3 marca w hotelu „Eureka” w Sopocie podpisali prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, obejmuje wspólne zdefiniowanie i rozwój modelu informatycznego zarządzania uczelnią wraz z budową odpowiednich narzędzi informatycznych, które jednocześnie spełniają standardy kompatybilności z elementami informatycznymi innych jednostek współpracujących i nadzorujących.

W spotkaniu uczestniczył także prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kanclerze trzech uczelni: Marek Langowski (GUMed), Mariusz Miler (PG) oraz Jacek Jętczak (UG). Wkrótce PG i GUMed mają zawrzeć podobne porozumienie.

Żadna uczelnia publiczna nie może świadczyć usług kształcenia bez niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury informatycznej, dlatego w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita zamierzamy podjąć długofalową współpracę w tym zakresie również z innymi uczelniami – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

W ramach pierwszego etapu współpracy na UG zostanie stworzony system informatyczny do zarządzania uczelnią w obszarach nauki i badań oraz dydaktyki i kształcenia, oparty o rozwiązania funkcjonujące na PG (system eUczelnia).

Jestem przekonany, że w ramach tego porozumienia znacząco przyspieszymy dalszą modernizację i rozwój infrastruktury informatycznej, a także procesy postępującej informatyzacji naszej uczelnipodkreślił prof. Piotr Stepnowski, rektor UG.

Politechnika Gdańska, oprócz udzielenia Uniwersytetowi Gdańskiemu licencji do swojego programu eUczelnia, będzie również koordynować prace wdrożeniowe systemu.

Źródło: pg.edu.pl