Rektorzy i przedstawiciele biznesu o współpracy na rzecz rozwoju regionu

Jak skutecznie i długofalowo zbudować współpracę na linii nauka-biznes oraz jaką rolę pełnią gdańskie uczelnie w rozwoju lokalnego biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego to główne tematy poruszone podczas webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”, które odbyło się 9 czerwca na Politechnice Gdańskiej.

W pierwszej części spotkania  wzięli udział rektorzy trzech czołowych uczelni regionu: prof. Krzysztof Wilde z Politechniki Gdańskiej, prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Webinarium prowadził Piotr Markowski, reprezentujący politechniczną spółkę celową Excento

Uczelnie otwarte na potrzeby biznesu

Goście rozmawiali o zmieniającej się roli uczelni wyższych, głównych celach i wyzwaniach, a także o budowaniu coraz ściślejszej współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Dyskusję otworzył rektor PG, prof. Krzysztof Wilde. – Podstawowymi elementami naszej działalności są szkolenie kadr oraz praca naukowa. Trzecim elementem o rosnącym znaczeniu jest działanie na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego i budowy firm konkurencyjnych i tak chcemy kierunkować nasze działania - powiedział.

– W ostatnich latach mamy do czynienia ze zmianą roli uczelni w relacji do otoczenia: z pozycji obserwatora, biernego uczestnika do pozycji kreatora zmian. Wynika to, moim zdaniem z przyjętego przez trójmiejskie uczelnie modelu uczelni otwartych. Otwartych na zmiany, otwartych na innowacje, otwartych na otoczenie. Proces dążenia do otwartości spowodował nawiązywanie coraz ściślejszych relacji zarówno z biznesem, jak i jednostkami sektora publicznego, w tym samorządami  – mówił prof. Piotr Stepnowski, rektor UG.

– Efektem tych działań jest szersze rozumienie przez otoczenie uczelni specyficznych procesów będących efektem działalności naukowo-badawczej, ale także uwzględnianie potrzeb otoczenia w obszarze nauki i dydaktyki. Uczelnie czerpiąc z bogactwa otoczenia oraz prowadząc działalność naukowo-badawczą stają się kreatorami innowacji. Jest to wyraźnie widoczne podczas np. uczestnictwa konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw i uczelni w różnych programach, jak np. Bon na innowacje, gdzie rolą uczelni jest prowadzenie działalności badawczej, której efekty są wdrażane w przedsiębiorstwach – dodał.

Prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki w  GUMed mówiąc o współdziałaniu GUMed-u z otoczeniem społeczno-gospodarczym  w zakresie potrzeb dydaktycznych i kształcenia kadr,  zaprezentował przykład stworzenia studiów dualnych na Wydziale Farmaceutycznym pod nazwą „Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny”. Są to studia realizowane wspólnie z firmami: Polpharma SA oraz Oceanic, które kształcą na poziomie magisterskim młodych specjalistów  do pracy w obu tych gałęziach przemysłu.

Damian Mucha, wiceprezes zarządu i dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza dzielił się spostrzeżeniami jak obecnie wygląda współpraca przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i jakie są ich oczekiwania.

– Najważniejszym wyzwanie i potrzebą przedsiębiorców są odpowiednio wykształcone kadry, które mogą zasilić zasoby przedsiębiorstw i będą motorem napędowym rozwoju w obszarach kluczowych dla regionu,  jak cyfryzacja, produktywność czy ochrona zdrowa – podkreślał dyrektor.

 

prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego (na telebimie) oraz Piotr Markowski

Na zdjęciu od lewej: prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego (na telebimie) oraz Piotr Markowski, reprezentujący politechniczną spółkę celową Excento.

Fot.: Paulina Gomułka-Wójtowicz/Politechnika Gdańska 

Związek Uczelni Fahrenheita zwiększa konkurencyjność gdańskich uczelni

Współpraca między gdańskimi uczelniami to również ich federalizacja i podejmowanie coraz większej ilości wspólnych działań w zakresie nauki czy dydaktyki. Rektorzy podkreślali jak duże znaczenie w tym zakresie ma utworzony w grudniu 2020 roku Związek Uczelni im Daniela Fahrenheita.

– Jesteśmy w kapitalnym momencie rozwoju akademickości Gdańska – podkreślał prof. Michał Markuszewski.  – Po wielu latach udało się doprowadzić do powstania formalnego związku, który ma pomóc identyfikować te obszary nauki, w których możemy uzyskać największą synergię współpracy, ale także jeszcze lepiej wykorzystać istniejącą już infrastrukturę poszczególnych jednostek. Łączenie się daje też możliwość lepszego konkurowania w procesie rekrutacji studentów, oraz na rynku jakim jest nauka. W pojedynkę każdej uczelni byłoby dużo trudniej być konkurencyjną - powiedział.

– Do tego dochodzi również element rozpoznawalności na arenie międzynarodowej i krajowej – mówił prof. Krzysztof Wilde. – Gdy pokazujemy się razem, zachowując jednocześnie pełną autonomię, to jesteśmy inaczej postrzegani, wchodzimy do innej ligi  w konkurowaniu w międzynarodowym środowisku naukowym. Dzięki  naszej interdyscyplinarności możemy też inaczej współpracować z biznesem, dając gotowe rozwiązania i synchronizując swoją ofertę dla środowiska społeczno-gospodarczego.

W podsumowaniu pierwszej części webiarnium zaprezentowane zostały  przykłady udanej komercjalizacji i wdrożenia na rynek technologii lub wynalazków opracowanych na trzech uczelniach. Zaprezentowana została działalność uczelnianych spółek typu spin-off.

Mikrogranty szansą na rozwój

Kolejna część spotkania dotyczyła realizacji mikrograntów w programie „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”. Łączna wartość  grantów dla przedsiębiorców wynosi 15 mln zł, a w każdym, pojedynczym przypadku można uzyskać bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł. O genezie programu opowiadał Mariusz Machajewski, prezes politechnicznej spółki celowej Excento, która m.in. wspiera naukowców PG w komercjalizacji ich projektów badawczych.

– Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w obszarze komercjalizacji wiedzy i wspierania przedsiębiorców w ich działalności badawczo-rozwojowej. Struktura programu jest efektem dyskusji dotyczącej sposobu wspierania innowacji przedsiębiorstw. Wynikała ona z dialogu pomiędzy pracownikami Urzędu Marszałkowskiego a środowiskiem naukowym i przedstawicielami przedsiębiorców, którego  celem było stworzenie efektywnego programu, uwzględniającego doświadczenia płynące z realizacji innych, o podobnym charakterze. Zakładamy, że w ramach programu zostanie zrealizowanych około stu projektów badawczych.

Uczestnicy webinarium mogli też dowiedzieć się jak od praktycznej strony wziąć udział w programie, w jakich obszarach naukowych można starać się o granty, a także jak wygląda cały proces realizacji projektu by skutecznie wprowadzać innowacje.

Prowadzący spotkanie Piotr Markowski, który jest koordynatorem programu, rozmawiał także  z prezesami spółek celowych, prof. Wojciechem Bizonem z Univentum Labs (UG) oraz z dr. Krzysztofem Chlebusem z Centrum Innowacji Medycznych (GUMed), partnerami programu, którzy podzielili się wiedzą, jak w praktyce wygląda funkcjonowanie spółek celowych na uczelni.

Spotkanie zakończyła rozmowa z Karoliną Lipińską, zastępcą dyrektora ds. rozwoju Przedsiębiorczości i innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Tworzenie dobrego klimatu wokół współpracy nauki i biznesu, a także promowanie postaw innowacyjnych,  jest dla nas priorytetem. Korzystnie z takich programów jak „Mikrogranty B+R” to ogromna szansa dla naukowców i przedsiębiorców, którzy są gotowi na innowacje w swoich firmach - podsumowała.

Na podst. mat. PG oprac. Zespół Prasowy UG