nauka
Informujemy, że dzięki współpracy trzech grup badawczych prowadzonych przez dra Łukasza Rąbalskiego (Uniwersytet Gdański i Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie), dra hab. Macieja Grzybka (Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz prof. dra hab. Krzysztofa Pyrcia (Uniwersytet Jagielloński) udało się pozyskać pierwszą sekwencje wirusa grypy H5N1, która zakaża koty w Polsce. Sekwencja została upubliczniona w…
współpraca
Od początku stycznia 2023 roku Gdański Uniwersytet Medyczny, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Miasta Gdańska, Uniwersytetem Gdańskim oraz Związkiem Uczelni im. Daniela Fahrenheita w Gdańsku realizuje drugi etap kampanii „Kultura Szacunku / Culture of Respect” poświęcony szeroko rozumianej równości i równemu…
współpraca
Przedstawiciele Samorządów Doktorantów uczelni tworzących Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita (Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański)  podpisali w Uniwersytecie Gdańskim list intencyjny w sprawie współpracy w ramach Związku. Spotkanie, które odbyło się w czwartek 4.11.2021, otworzył Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, który…
współpraca
Deklarację patronacką nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza podpisały władze trzech największych gdańskich uczelni, władze Gdańska i Fundacja Pozytywne Inicjatywy. Sygnatariusze umowy chcą wspólnie wspierać rozwój szkoły i uczestniczyć w jej przedsięwzięciach dydaktycznych i projektach społecznych.   Deklarację patronacką podpisali 22 lipca 2021 roku przedstawiciele władz Gdańska w osobie…
współpraca
Jak skutecznie i długofalowo zbudować współpracę na linii nauka-biznes oraz jaką rolę pełnią gdańskie uczelnie w rozwoju lokalnego biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego to główne tematy poruszone podczas webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”, które odbyło się 9 czerwca na Politechnice Gdańskiej. W pierwszej części spotkania  wzięli udział rektorzy trzech czołowych uczelni…
współpraca
Webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”, w którym rektorzy trzech największych uczelni na Pomorzu wraz z prezesami uczelnianych spółek celowych, przedstawicielami samorządu województwa oraz przedsiębiorcami opowiedzą o nowych możliwościach dla naukowców w nawiązywaniu współpracy z biznesem i przemysłem odbędzie się w środę 9 czerwca o godz. 11 na Politechnice Gdańskiej.  Webinarium…
współpraca
To jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska, otwierające również drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnymi siłami budować pozycję…