Uniwersyteckie LO pod silnym patronatem

Deklarację patronacką nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza podpisały władze trzech największych gdańskich uczelni, władze Gdańska i Fundacja Pozytywne Inicjatywy. Sygnatariusze umowy chcą wspólnie wspierać rozwój szkoły i uczestniczyć w jej przedsięwzięciach dydaktycznych i projektach społecznych.

 

Deklarację patronacką podpisali 22 lipca 2021 roku przedstawiciele władz Gdańska w osobie Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz założyciele Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Uniwersytet Gdański reprezentował Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Politechnikę Gdańską - Rektor prof. dr hab. Krzysztof Wilde, Gdański Uniwersytet Medyczny - Rektor prof. dr hab. Marcin Gruchała. Podpis pod dokumentem złożył także Arkadiusz Gawrych, Prezes Zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy.

Jak podkreślali sygnatariusze -  podpisanie deklaracji jest wyrazem wspólnych starań na rzecz rozwoju szkolnictwa średniego w regionie.

- Naszym zamierzeniem i marszałka województwa jest bycie liderem w wielu dziedzinach. Chcemy być także silnym ośrodkiem edukacji. Dlatego ta idea, dobrej publicznej szkoły średniej jest nam tak bliska – wyjaśniła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Jako miasto chcemy być konkurencyjni także na poziomie średniej edukacji. Cieszymy się, że rozwija się Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące.

Gwarancją rozwoju gdańskiej edukacji jest kształcenie oparte na nowoczesnych metodach i doświadczeniu kadr naukowych. W przypadku ULO młodzież skorzysta z potencjału naukowego trzech uczelni.

- Związek Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita, który Uniwersytet Gdański tworzy razem z Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w naturalny sposób chce swoim patronatem obejmować struktury związane nie tylko z kształceniem studentów i prowadzeniem badań naukowych – powiedział prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. - Nasza uczelnia 2 lata temu stała się gospodarzem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Chcemy aby szkoła dalej się rozwijała, proponowała coraz bogatszą ofertę, w coraz większym zakresie włączała się także w działalność społeczną. Stąd też pomysł, aby i w przypadku liceum połączyć nasze siły i wesprzeć działalność szkoły bogatą wiedzą wszystkich trzech uczelni – dodał. Zdaniem Rektora, uczelnia zamierza wskazywać młodzieży nowe możliwości korzystając także z doświadczenia partnera społecznego jakim jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy. - Bardzo cieszymy się także z przystąpienia Miasta Gdańska do patronatu merytorycznego naszego liceum, którego nieżyjący prezydent, ś.p. Paweł Adamowicz był jednym z pomysłodawców. Jego imię nosi dziś szkoła – powiedział. - Jestem głęboko przekonany, że wzbogacając ofertę patronacką ULO o tak znakomitych partnerów, dajemy naszej szkole i naszym uczniom zupełnie nowe możliwości i perspektywy dalszego rozwoju.

W planach współpracy jest m.in. powołanie w Uniwersyteckim LO klasy inżynierskiej. Kadry i pomoc merytoryczną może w tym zakresie zapewnić Politechnika Gdańska. Zdaniem prof. Krzysztofa Wildego, rektora Politechniki Gdańskiej współpraca Uniwersyteckiego LO i trzech największych pomorskich uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita jest ogromną szansą na rozwój. - Dzięki tej inicjatywie możemy razem budować wyjątkową w skali kraju ofertę edukacyjną oraz program nauczania dostosowany do wyzwań współczesnego świata. To  szansa dla licealistów na lekcje inne niż wszystkie - w nowoczesnych laboratoriach, na ciekawych warsztatach - powiedział. - Poznanie specyfiki poszczególnych szkół wyższych jeszcze przed maturą na pewno pomoże im lepiej wybrać kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami i kompetencjami. Liczę, że młodzież wybierze studia w Gdańsku - mieście, które także ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, zastaną powołani nowi przedstawiciele Rady Programowej. Zwiększy się także udział młodzieży w projektach społecznych oaz jakość kształcenia, absolwentów przygotowywanych do podjęcia studiów w trójmiejskich uczelniach.

Zdaniem prof. Marcina Gruchały, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, odpowiednie przygotowanie maturzystów na tym etapie kształcenia jest kluczowe dla zdobywania wiedzy w nowoczesnym świecie. - Wsparcie oferowane przez wiodące gdańskie uczelnie pozwoli nie tylko rozwinąć ofertę dydaktyczną Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, ale również kształtować właściwe postawy przez udział we wspólnych projektach o charakterze społecznym. Mam nadzieję, że w przyszłości najlepsi uczniowie będą kontynuowali swoje naukowe zainteresowania i budowali kariery zawodowe na jednej z uczelni tworzących Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita w Gdańsku - przekonywał.

Od lat Fundacja Pozytywne Inicjatywy działa na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji i opieki współpracuje z samorządami i uczelniami Pomorza. – Jesteśmy organizacją, która od lat wspiera edukację. Wspomagamy żłobki, przedszkola i szkoły. – powiedział Arkadiusz Gawrych, prezes Fundacji Pozytywne Inicjatywy. – Dzięki porozumieniu będziemy współpracować w projektach innowacyjnych dotyczących m.in. przedsiębiorczości. Jesteśmy znani z technikum im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, znajdującego się na szczycie rankingu „Perspektyw”.

Fot. Arek Smykowski / UG
Ewa Cichocka/Zespół Prasowy UG