współpraca
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące zadebiutowało w tegorocznym rankingu Perspektyw, plasując się na 19. miejscu wśród wszystkich liceów z województwa pomorskiego. - To wielki sukces uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekcji szkoły. Warto też podkreślić, że ten wynik jest jedynie trampoliną do wyższych pozycji rankingowych w latach kolejnych – mówi…
życie akademickie
Fot. Katarzyna Kopańczyk 30 września w nowej siedzibie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Programowej szkoły powołanej przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego. Omówione zostały planowane działania na rzecz szkoły i…
współpraca
Deklarację patronacką nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza podpisały władze trzech największych gdańskich uczelni, władze Gdańska i Fundacja Pozytywne Inicjatywy. Sygnatariusze umowy chcą wspólnie wspierać rozwój szkoły i uczestniczyć w jej przedsięwzięciach dydaktycznych i projektach społecznych.   Deklarację patronacką podpisali 22 lipca 2021 roku przedstawiciele władz Gdańska w osobie…
życie akademickie
Dziś odbyły się pierwsze awanse na stopień nauczyciela kontraktowanego w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. Obie Panie, mgr Paulina Miech-Warda oraz mgr Małgorzata Bogunia, zdały z wysokim wynikiem. Gratulujemy.
życie akademickie
- Z pewnością stratą dydaktyczną dla naszych uczniów jest fakt, że nie odbywają się zajęcia laboratoryjne – podkreślają pedagodzy Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza. Nauczanie po narodowej kwarantannie licealiści kontynuują w trybie online. Przypomnijmy, że ULO,  otwarto w 2019 roku, a obecnie naukę w szkole kontynuują dwa…
życie akademickie
Uczniowie i nauczyciele w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza utworzonym przy Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/2021. Uroczysta inauguracja odbyła się 1 września 2020 roku.  - Rok szkolny 2020/2021 uważam za rozpoczęty – tymi słowami zainaugurował drugi już w historii Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza rok szkolny, Dyrektor Waldemar Kotowski. W…
życie akademickie
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, utworzone przy Uniwersytecie Gdańskim, nosi od dziś imię Prezydenta Pawła Adamowicza. 10 stycznia 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych UG, gdzie mieści się liceum, odbyła się pierwsza uroczystość patrona szkoły oraz ślubowanie uczniów. Na symbolicznie przekazanym sztandarze widnieje hasło – „Szacunek – otwartość – tolerancja”. Śp. Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta…
życie akademickie
W poniedziałek, 2 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowo powstałym Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku utworzonym przez Uniwersytet Gdański. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty Uniwersytet Gdański w roku szkolnym 2019/2020 utworzono 2 klasy pierwsze dla absolwentów gimnazjów oraz 2 klasy pierwsze dla absolwentów szkół podstawowych. Naukę w…