Uniwersyteckie LO nadal w trybie online

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

- Z pewnością stratą dydaktyczną dla naszych uczniów jest fakt, że nie odbywają się zajęcia laboratoryjne – podkreślają pedagodzy Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza. Nauczanie po narodowej kwarantannie licealiści kontynuują w trybie online.

Przypomnijmy, że ULO,  otwarto w 2019 roku, a obecnie naukę w szkole kontynuują dwa roczniki - razem w ośmiu 24-osobowych klasach. Od października na wydziale Nauk Społecznych UG nie odbywają się lekcje. Uczniów nie ma także w laboratoriach, a właśnie korzystanie  z potencjału naukowego było dużym atutem szkoły. Wszystkie zajęcia prowadzone są nadal zdalnie. Już na początku pandemii nauczyciele z ULO przeszli szkolenie i korzystają z platformy komunikacji Microsoft Teams. Dlatego, kolejne zamknięcie szkół, nie było dla nich już taką rewolucją w zdalnym nauczaniu. Rodzice uczniów także nie informują o specjalnych problemach, związanych z izolacją. Szkoła liczy zresztą wąskie grono nauczycielskie i stosunkowo niewielu uczniów.

Nauczyciele na bieżąco starają się dostosować do nowych warunków i ograniczonych możliwości dydaktycznych. Kończy się semestr, a więc nadszedł czas wystawiania ocen. Stąd więcej sprawdzianów i prac podsumowujących materiał. Podobnie jak w innych szkołach, nauczyciele pełni są obaw, dotyczących samodzielności wykonywanych zadań. Na szczęście, nie ma w liceum jeszcze klas maturalnych, gdzie kontakt z nauczycielem byłby o wiele bardziej ważny. Lekcje zdalne odbywają się zgodnie z planem, jaki był zaplanowany. Z lekcji na odległość w domach, wynikają także pozytywne kwestie. Jest nią obecność wszystkich przed komputerami w określonym czasie, co pomaga w zaplanowaniu wspólnych spotkań. Kiedyś ustalenie spotkań uczniów z rożnych klas na zajęciach pozalekcyjnych było o wiele trudniejsze. Dziś każdy z nich jest dostępny przed monitorem.  

Warto podkreślić, że zdalne nauczanie nie wpłynęło negatywnie na organizację i udział uczniów w konkursach i olimpiadach.  Wszystkie  ministerialne konkursy  odbywają się w systemie online, a jeśli są odpowiednie warunki  i zgoda ministerstwa, to w regionalnych i szkolnych  etapach na miejscu.

Zespół Prasowy UG