Inauguracja roku szkolnego w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym

Uczniowie i nauczyciele w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza utworzonym przy Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/2021. Uroczysta inauguracja odbyła się 1 września 2020 roku.

 - Rok szkolny 2020/2021 uważam za rozpoczęty – tymi słowami zainaugurował drugi już w historii Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza rok szkolny, Dyrektor Waldemar Kotowski. W uroczystości udział wzięli uczniowie drugich klas oraz tegoroczni pierwszoklasiści, grono nauczycielskie oraz władze Uniwersytetu Gdańskiego z JM Rektorem UG prof. Jerzym Piotrem Gwizdałą na czele.

W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego uczniów przywitał prof. Arnold Kłonczyński Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Podczas krótkiej, ze względów epidemicznych uroczystości,  prof. Arnold Kłonczyński, podkreślił optymizm i wiarę w jutro budowane przez młode pokolenie,  wspominając jednocześnie o sytuacji na Białorusi, gdzie historia walki o wolność białoruskiego narodu dzieje się na naszych oczach. Dla uczniów istotne było również przywitanie ich w gronie społeczności uniwersyteckiej, co łączy się z budowaniem odpowiedzialności za własną edukację i podejmowane decyzje.

Dyrektor ULO, Waldemar Kotowski, w swoim wystąpieniu przypomniał wartości propagowane przez Liceum im. Pawła Adamowicza – otwartość, szacunek i tolerancję. Jednocześnie nawiązał do rocznicy podpisania Porozumień sierpniowych 40 lat temu, a także wybuchu II wojny światowej, czy rocznicy otrzymania przez Czesława Miłosza literackiej Nagrody Nobla w kontekście ideałów i wartości, jakim hołdowały poprzednie i obecne pokolenia. 

Uroczystość rozpoczęła drugi rok działalności Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza. W liceum obecnie uczy się 196 uczniów. 99 w klasach drugich o profilu matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym. Klasy noszą imiona patronów – Daniela Gabriela Farenheita, Jana Heweliusza, Artura Schopenhauera oraz Placotomusa. 97 uczniów rozpoczyna naukę w klasach w klasach z rozszerzeniami: matematyka – fizyka lub informatyka, biologia-chemia, język polski-historia, matematyka-geografia. Patronami nowoutworzonych klas są Carl Gottlieb Ehler, Johan Adam Kulmus, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz oraz Jerzy Zaleski. We wszystkich klasach rozszerzony jest też język angielski.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku zostało utworzone przez Uniwersytet Gdański dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Dzięki możliwości wykorzystania infrastruktury UG oraz kadry akademickiej jest to wyjątkowa placówka edukacyjna. Siedziba Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego mieści się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to publiczna szkoła ponadgimnazjalna i  ponadpodstawowa z oddziałami realizującymi trzy- i czteroletni cykl kształcenia.

 

Zdjęcia:

1. Uczniowie ULO w czasie inauguracji 2020/2021

2. Wystąpienie prof. Arnolda Kłonczyńskiego Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

3. Wystąpienie Waldemara Kotowskiego Dyrektora ULO

Uczniowie ULO w czasie inauguracji 2020/2021
Wystąpienie prof. Arnolda Kłonczyńskiego Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Wystąpienie Waldemara Kotowskiego Dyrektora ULO
Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego