Posiedzenie Rady Programowej ULO

Photo by Katarzyna Kopańczyk

Fot. Katarzyna Kopańczyk

30 września w nowej siedzibie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Programowej szkoły powołanej przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego. Omówione zostały planowane działania na rzecz szkoły i zaangażowanie Uczelni Fahrenheita w ramach patronatu.

W spotkaniu udział wzięli: dr hab. prof. UG Arnold Kłonczyński, prorektor UG, dr Piotr Szeląg, wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw, dr hab. Małgorzata Grembecka, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii GUMed, dr Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich PG, dyrektor ULO Waldemar Kotowski oraz wicedyrektor ds. rozwoju ULO dr Michał Kierzkowski.

Omówione zostały szczegółowe kwestie dotyczące działań uczelni członkowskich FarU na rzecz Szkoły takie jak między innymi: udział uczniów w zajęciach akademickich, zaangażowanie wykładowców w działalność dodatkową oraz koła zainteresowań odbywające się w ULO czy opieka mentorska. Podjęto również kwestię uczestnictwa uczniów w inicjatywach, projektach oraz wydarzeniach realizowanych przez uczelnie patronackie. Przed wszystkimi zapowiada się pracowity rok.

FarU