Uroczystość nadania im. Pawła Adamowicza Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, utworzone przy Uniwersytecie Gdańskim, nosi od dziś imię Prezydenta Pawła Adamowicza. 10 stycznia 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych UG, gdzie mieści się liceum, odbyła się pierwsza uroczystość patrona szkoły oraz ślubowanie uczniów. Na symbolicznie przekazanym sztandarze widnieje hasło – „Szacunek – otwartość – tolerancja”. Śp. Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska był absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, najmłodszym w Polsce prorektorem ds. studenckich i jednym z inicjatorów utworzenia liceum przy Uniwersytecie Gdańskim. Zajęcia w liceum trwają od września 2019 roku, a dzięki możliwości wykorzystania infrastruktury UG oraz potencjału kadry akademickiej jest to wyjątkowa placówka edukacyjna.

 

W uroczystości udział wzięli żona Prezydenta Pawła Adamowicza, Europosłanka i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego dr Magdalena Adamowicz, brat śp. Prezydenta, dziennikarz i publicysta Piotr Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, władze Uniwersytetu Gdańskiego z JM Rektorem UG prof. Jerzym Piotrem Gwizdałą na czele, a także przedstawiciele władz samorządowych, pomorskiego kuratorium, społeczność akademicka uczelni i uczniowie liceum, którzy stali się jej nieodłączną częścią.

Nadrzędne cele i zasady zapisane w misji oraz wizji szkoły to wszechstronny rozwój uczniów, ale także wychowanie człowieka dobrego i przyzwoitego, przestrzegającego praw i kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, człowieka otwartego, tolerancyjnego, szanującego wielokulturowość.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała, który swoim wystąpieniem otworzył uroczystość, podkreślił, że nadanie szkole imienia śp. Pawła Adamowicza jest zobowiązaniem i pragniemy pielęgnować wartości, którym był wierny: idei społecznej, służby, patriotyzmu a także umiłowania naszej małej Ojczyzny – pomorskiego regionu, którego jesteśmy ważną częścią:

 - W przededniu pierwszej rocznicy śmierci Pana Pawła Adamowicza, wypełniając misję edukacyjną, nasze liceum z wielkim honorem i zaszczytem przyjmuje Jego imię. Był dobrym Prezydentem, Polakiem a nade wszystko wielkim gdańszczaninem. Ciągle nie mogę  pogodzić się z tym, że wypowiadam się o naszym Pawle Adamowiczu w czasie przeszłym. Trudno też pogodzić się z tak zachwianym porządkiem rzeczy. Głęboko wierzę, że nasza szkoła będzie znakiem jego obecności i  tu nastąpi dopełnienie idei, którą podjął i konsekwentnie realizował – powiedział JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr Magdalena Adamowicz, Europosłanka i pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego podkreśliła, że ustanowienie Prezydenta Pawła Adamowicza patronem liceum jest najlepszym możliwym sposobem upamiętnienia jej tragicznie zmarłego męża: – Paweł nie życzyłby sobie pomników ze spiżu, wierzył w edukację, był przekonany, że kluczem do powstania społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i mądrego jest właśnie edukacja – zaznaczyła. Przypomniała także zasługi Pana Prezydenta na rzecz nowoczesnej edukacji i zapowiedziała powołanie instytutu naukowo-badawczego Jego imienia.

– Radosny to dzień, choć w cieniu tragedii. W was jest nadzieja, że imię Prezydenta Pawła Adamowicza będzie nieśmiertelne – zwróciła się do uczniów Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.  Zaznaczyła, że Prezydent Paweł Adamowicz zasługuje na zaszczytne miano patrona szkoły, ponieważ miał ogromny szacunek dla autorytetów i ludzi wielkich idei, wierzył w rozwój człowieka poprzez czytanie książek i edukację oraz miał odwagę do wprowadzania zmian, także w najtrudniejszych czasach. Pani Prezydent przekazała na ręce Waldemara Kotowskiego, dyrektora liceum, portret Prezydenta Pawła Adamowicza, który powstał na podstawie zdjęcia Renaty Dąbrowskiej.

Dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Waldemar Kotowski przypomniał, jak wielkim organizacyjnym wyzwaniem było utworzenie szkoły i zaznaczył, że udało się w niej zatrudnić znakomitych nauczycieli.

Głos zabrał również brat Prezydenta Pawła Adamowicza – Piotr, który opowiedział anegdotę z czasów studiów.

List gratulacyjny w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego odczytał Waldemar Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który jednocześnie przekazał na ręce dyrektora liceum statuetkę Gryfa Pomorskiego.

W imieniu Pomorskiej Kurator Oświaty list gratulacyjny przekazała dyrektor Beata Wolak.

Wszyscy goście zgodnie życzyli uczniom i dyrekcji szkoły, aby już wkrótce znalazła się w gronie najlepszych polskich liceów.

Najważniejszym momentem było uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez prof. Arnolda Kłonczyńskiego Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego oraz ślubowanie uczniów.

Na rewersie sztandaru wykonanym z czerwonej satyny znajduje się harfowane godło państwowe w kolorze srebrnym, które jest otoczone trzema słowami, będącymi wyznacznikami wartości szkoły: SZACUNEK, OTWARTOŚĆ, TOLERANCJA. Awers, wykonany z granatowej satyny, zawiera pośrodku logo szkoły w kształcie szkolnej tarczy, w której znajduje się herb Gdańska, litery ULO (skrót od Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące) oraz fale, a poniżej wyhaftowano nazwę szkoły. Sztandar jest obszyty frędzlami w kolorze srebrnym. Drzewiec w kolorze ciemnego brązu jest zakończony okuciem z metalowym orłem.

Uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza w Gdańsku, w obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz gości uroczyście ślubowali:przestrzegać norm moralnych i zasad postępowania, mających istotne znaczenie dla zgodnego współżycia w społeczeństwie, cenić godność i otaczać szacunkiem każdego człowieka, być tolerancyjnym dla przekonań innych osób, być wrażliwym na potrzeby innych, przestrzegać norm niezbędnych dla rozwoju każdej osobowości, takich jak honor, pracowitość, uczciwość, rzetelność, wytrwałość i dociekliwość, zdobywając wiedzę i umiejętności w sposób rzetelny i uczciwy wypełniać obowiązki ucznia, dbać o honor, dobre imię szkoły i klasy, do której uczęszczamy, pamiętać szlachetną postać Pawła Adamowicza i o ideałach które wyznawał”.

Przedstawiciele Rady Rodziców Uniwersyteckiego Liceum w GdańskuPiotr Przybyłek, przewodniczący i Mariusz Musiał, zastępca przewodniczącego – przekazali statuetki liceum wraz z listami gratulacyjnymi władzom miasta Gdańska, Uniwersytetu Gdańskiego, dyrekcji szkoły oraz rodzinie Pana Prezydenta.

Uroczystość prowadzili sami uczniowie szkoły, którzy przygotowali również część artystyczną, przypominającą patrona szkoły. W imieniu uczniów przemawiał Przewodniczący Samorządu Szkoły Maciej Czernikowski.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku zostało utworzone przez Uniwersytet Gdański dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty. 2 września 2019 roku odbyła się pierwsza uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Naukę w czterech klasach o profilu matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym rozpoczęło 96 uczniów. Klasy noszą imiona patronów – Daniela Gabriela Farenheita oraz Jana Heweliusza (przedmioty realizowane w rozszerzonym zakresie to matematyka, fizyka lub geografia oraz informatyka i język angielski); Artura Schopenhauera oraz Placotomusa (przedmioty realizowane w rozszerzonym zakresie to biologia, chemia i język angielski). W przyszłym roku szkolnym patronem nowoutworzonych klas zostaną Carl Gottlieb Ehler oraz Johan Adam Kulmus. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz będzie patronem klas, gdzie  w rozszerzonym zakresie będą realizowane takie przedmioty, jak język polski, język angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie, a Jerzy Zaleski będzie patronem klas, gdzie  w rozszerzonym zakresie będą realizowane takie przedmioty, jak matematyka, geografia oraz przedmioty ekonomiczne.

Dzięki możliwości wykorzystania infrastruktury UG oraz kadry akademickiej jest to wyjątkowa placówka edukacyjna. Siedziba Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego mieści się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i tam odbywa się większość zajęć. Zajęcia laboratoryjne – biologia, fizyka, chemia, informatyka – odbywają się na poszczególnych wydziałach uczelni. Jest to publiczna szkoła ponadgimnazjalna i  ponadpodstawowa z oddziałami realizującymi trzy- i czteroletni cykl kształcenia, której dyrektorem jest obecnie Pan Waldemar Kotowski.

 

Misja szkoły

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące przy UG to nowoczesna szkoła, wspierająca wszechstronny rozwój ucznia. Celem szkoły jest wychowanie człowieka dobrego i przyzwoitego, przestrzegającego praw, postępującego zgodnie z obowiązującymi w społeczeństwie zasadami, przygotowanego do podjęcia studiów na dowolnie wybranym kierunku.

 

Wizja szkoły

ULO jest wspólnotą uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. ULO to szkoła oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku. To szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego. To szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca patriotyzmu, szacunku, otwartości, tolerancji oraz zrozumienia dla wielokulturowości.

Strona ULO: liceum.ug.edu.pl

 

Uroczystość nadania im. Pawła Adamowicza Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku
Załączniki
Załącznik Rozmiar
Wystąpienie Rektora UG 60.92 KB

Relacja z uroczystości nadania imienia Pawła Adamowicza Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku 

Beata Czechowska-Derkacz, Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Gdańskiego