Współpraca Samorządów Doktorantów w ramach Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita

Przedstawiciele Samorządów Doktorantów uczelni tworzących Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita (Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański)  podpisali w Uniwersytecie Gdańskim list intencyjny w sprawie współpracy w ramach Związku.

Spotkanie, które odbyło się w czwartek 4.11.2021, otworzył Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, który podkreślił wartość współpracy uczelni w ramach Związku. Podkreślił istotę współdziałania młodych naukowców. Przewodniczący Rady Doktorantów UG mgr Sebastian Barczak wspomniał o dotychczasowej współpracy z członkami społeczności akademickich uczelni tworzących Związek. Podkreślił symboliczne znaczenie nawiązania kontaktu pomiędzy doktorantami.

Przewodniczący Rady Samorządu Studentów PG mgr Maciej Jasiński zauważył, że współpraca doktorantów z poszczególnych uczelni cały czas ma miejsce. Podkreślił potencjał drzemiący w wymianie doświadczeń w zakresie dyscyplin, które prowadzone są tylko na jednej z uczelni Związku i możliwości upowszechniania osiągnięć w ramach tych dyscyplin na pozostałych uczelniach.

Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów GUMed mgr Katarzyna Wychodnik wspomniała studia, które odbyła na Uniwersytecie Gdańskim, pracę na Politechnice, oraz pracę i doktorat na GUMed. Działania w ramach każdej z uczelni Związku pozwoliły jej dostrzec możliwości współpracy na polach interdyscyplinarnych, co jest niezwykle cenione we współczesnej nauce.

W dalszej części dyskusji poruszono kwestie związane ze współpracą naukową, instytucjonalnymi rozwiązaniami w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji czy nawet organizacji wspólnych przedsięwzięć sportowych.

Przedstawiciele samorządów podpisali list intencyjny, który z całą pewnością będzie podstawą dalszej kooperacji.

Łukasz Bień