współpraca
Przedstawiciele Samorządów Doktorantów uczelni tworzących Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita (Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański)  podpisali w Uniwersytecie Gdańskim list intencyjny w sprawie współpracy w ramach Związku. Spotkanie, które odbyło się w czwartek 4.11.2021, otworzył Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, który…