Materiały ze szkolenia „Mądry wybór czasopism”

Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego oraz pozostałych uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita, czyli Politechniki Gdańskiej  i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, mogą korzystać z licznych szkoleń z zakresu przygotowania artykułów naukowych.

Podczas drugiego szkolenia on-line, prowadzonego przez dr inż. Katarzynę Gaca-Zając z Elseviera pracownicy naukowi mogli dowiedzieć się m.in. czym warto się kierować wybierając czasopismo do opublikowania pracy.

Szkolenie odbyło się 19 kwietnia. Uczestnicy usłyszeli między innymi dlaczego wybór czasopisma w procesie pisania artykułów naukowych ma znaczenie. W głównej części omówiono kryteria jakościowe i ilościowe, którymi należy się kierować wybierając czasopismo, a na końcu zwrócono uwagę słuchaczy na tzw. czasopisma drapieżne.

 

Link do nagrania szkolenia 

Hasło do nagrania: A9!!WT%m

logotypy
Zespół Prasowy UG