życie akademickie
Projekt pt.: „Angielskie wydanie książki „Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków” autorstwa dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskał finansowanie  w ramach konkursu Uniwersalia 2.1  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.1 …