Uniwersalia 2.1. Projekt prof. Hanny Dymel-Trzebiatowskiej z finansowaniem

logo

Projekt pt.: „Angielskie wydanie książki „Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków” autorstwa dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskał finansowanie  w ramach konkursu Uniwersalia 2.1  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.1  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty. Jedną z laureatów została dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt pt.: „Angielskie wydanie książki „Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków” uzyskał finansowanie  w wysokości 49 142,40 zł.

- Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej, zatytułowanej „Wędrówki filozoficzne”, wskazane są hipoteksty, eksplicytne i implicytne, których echa rozbrzmiewają w dziewięciu tomach tekstowych książek o Muminkach (1945-1970) fińsko-szwedzkiej pisarki Tove Jansson. Owe odniesienia do literatury, filozofii i psychologii sprawiają, że seria – choć tradycyjnie odczytywana jako literatura dziecięca – staje się wyraźnie dwuadresowa, kierując pewne treści do młodych, a pewne do starszych czytelników. W części drugiej, w „Wędrówkach translatorycznych” przeprowadzone są analizy polskiego tłumaczenia wybranych zagadnień językowych, kluczowych dla poetyki serii: antroponimów, komizmu i kulinariów. Ich celem jest udzielnie odpowiedzi na pytanie, czy dwuadresowość oryginału została oddana w tekście docelowym. Pracę wieńczą pytania, na które będą musieli odpowiedzieć badacze traktujący teorię przekładu literatury dziecięcej  jako odrębną – na co wskazują tendencje ostatnich dwóch dekad – subdyscyplinę translatoryki, jeśli sygnalizowana dwuadresowość przybierze na sile - mówi dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG z Wydziału Filologicznego.

Jak czytamy we fragmencie recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Leszczyńskiego, książka Hanny Dymel-Trzcbiatowskicj pt. „Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków”  jest wybitnym dziełem naukowym, wykraczającym daleko poza standardy tego typu rozpraw. Autorka prowadzi rozpoznania w sposób fascynujący czytelnika, zachęcając go do własnych dociekań i refleksji. Odczytuje cykl Tove Jansson przez pryzmat kontekstów filozoficznych i problemów translatorskich, znajdując w obu perspektywach materiał pozwalający interpretować zjawisko wieloadresowości literatury dziecięcej. Z detektywistyczną dociekliwością śledzi w Dolinie Muminków ślady filozoficznych lektur pisarki, echa sporów intelektualnych jej czasów oraz doświadczenia biograficzne autorki — na tej podstawie dowodzi, że cykl jest rozbudowaną w wielu kierunkach rozprawą, w której co prawda nie ma spójnego systemu filozoficznego, ale jest ogromny potencjał refleksyjny stymulujący wrażliwość i empatię lekturową hipotetycznych odbiorców.

W konkursie Uniwersalia 2.1. udział wzięło 25 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 19 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 1 994 953,51 zł.

Jego celem jest upowszechnianie osiągnięć polskiej humanistyki w świecie poprzez przekład na język kongresowy: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski wraz z publikacją klasycznego lub nowego dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, będącego monografią naukową albo polskojęzycznym tematycznym numerem czasopisma, w celu jego udostępnienia odbiorcom zagranicznym.

Więcej informacji na str. Ministerstwa

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG