życie akademickie
Projekt pt.: „Angielskie wydanie książki „Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków” autorstwa dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskał finansowanie  w ramach konkursu Uniwersalia 2.1  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.1 …
nauka
- Powstanie pierwszy wielokulturowy kanon literatury utopijnej dostępny w jednym języku, co stanowić będzie ewenement na skalę światową – wyjaśnia prof. dr hab. Artur Blaim z Wydziału Filologicznego UG, kierownik najwyżej ocenionego projektu w konkursie w module Uniwersalia 2.2  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.     W konkursie złożono 53 wnioski. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju…