nauka
Na stanowisku w Nowym Objezierzu w woj. zachodniopomorskim prowadzone są prace archeologiczne nad rondelem – neolityczną budowlą o charakterze centrum ceremonialnego sprzed 7 tysięcy lat. Pracami kieruje od czterech lat prof. dr hab. Lech Czerniak z Zakładu Archeologii Pradziejowej w Instytucie Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. O odkrycie, badania oraz realizację filmu…