kultura
Już po raz osiemnasty odbędzie się w Gdańsku tradycyjny jarmark wileński, któremu towarzyszyć będzie bogaty program artystyczny. Zaplanowano m. in. spotkania literackie, koncerty, wystawy, dyskusje, pokazy filmowe oraz warsztaty rękodzieła. Wilno w Gdańsku / Vilnius Gdanske to interdyscyplinarny festiwal kulturalny, który organizowany jest wspólnie…